Helena Beláková

  • Narodený/á: 12 novembra 1952
  • Zomrel/a: 21 júla 2020

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 21. júla 2020 vo veku 67 rokov zomrela naša milovaná mama, manželka, babka, prababka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Helena BELÁKOVÁ rod. Kukanová
Hlohovec
24 Júla 2020 15:00

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 24/07/2020 15:00 Hlohovec

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.
Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 24. júla 2020 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.


Posledná rozlúčka

Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec