Jozef Traeger

  • Narodený/á: 14 septembra 1934
  • Zomrel/a: 4 júla 2020

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 4. júla 2020 vo veku 85 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, svokor, svat, strýko, priateľ a známy Jozef TRAEGER
Hlohovec
7 Júla 2020 15:00

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 07/07/2020 15:00 Hlohovec

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na
miestnom cintoríne v Hlohovci.
Pohreb sa bude konať 7. júla 2020 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne
z domu smútku.


Pohreb

Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec