Ing. Mária Senková

  • Narodený/á: 27 apríla 1952
  • Zomrel/a: 7 júna 2020

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 7. júna 2020 vo veku 68 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Ing. Mária SENKOVÁ rod. Dančová
Hlohovec
12 Júna 2020 15:00

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 12/06/2020 15:00 Hlohovec

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.
Pohreb sa bude konať 12. júna 2020 o 15:00 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku.


Pohreb

Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec