Anna Pestúnová

  • Narodený/á: 17 mája 1960
  • Zomrel/a: 3 februára 2020

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 3. februára 2020 vo veku 59 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama, babka, dcéra, sestra, švagriná, krstná mama, svokra, svatka, teta, priateľka a známa Anna PESTÚNOVÁ rod. Nemcová
Šulekovo
5 Februára 2020 15:00

Schottertová

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 05/02/2020 15:00 Šulekovo

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome
smútku na cintoríne v Šulekove.
Pohreb sa bude konať 5. februára 2020 o 15:00 hodine na
miestnom cintoríne z domu smútku.
Zádušná sv. omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa
v Šulekove.


Pohreb

Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec