Helena Berecová

  • Narodený/á: 31 januára 1928
  • Zomrel/a: 29 januára 2020

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29. januára 2020 vo veku nedožitých 92 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, švagriná, teta, priateľka a známa Helena BERECOVÁ rod. Šafáriková
Hlohovec
31 Januára 2020 15:00

Schottertová

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 31/01/2020 15:00 Hlohovec

Telesné pozostatky drahej zosnulej budú vystavené v dome
smútku na cintoríne v Hlohovci.
Pohreb sa bude konať 31. januára 2020 o 15:00 hodine na
miestnom cintoríne z domu smútku.


Pohreb

Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec