Milan Žemla

  • Narodený/á: 23 októbra 1933
  • Zomrel/a: 4 decembra 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 4. decembra 2019 vo veku 86 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, švagor, svokor, krstný otec, strýko, priateľ a známy Milan ŽEMLA
Šulekovo
9 Decembra 2019 15:00

Schottertová

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 09/12/2019 15:00 Šulekovo

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené
v dome smútku na cintoríne v Šulekove.
Pohreb sa bude konať 9. decembra 2019 o 15:00 hodine na
miestnom cintoríne z domu smútku.
Zádušná sv.omša začne o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa
v Šulekove


Pohreb

Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec