Aladár Kuruc

  • Narodený/á: 25 decembra 1934
  • Zomrel/a: 1 septembra 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 1. septembra 2019 vo veku 84 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Aladár KURUC
Hlohovec
4 Septembra 2019 15:00

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 04/09/2019 15:00 Hlohovec

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené
v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.
Pohreb sa bude konať 4. septembra 2019 o 15:00 hodine na
miestnom cintoríne z domu smútku.


Pohreb

Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec