Hedviga Piršelová

  • Narodený/á: 28 mája 1945
  • Zomrel/a: 20 augusta 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 20. augusta 2019 vo veku 74 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, teta, priateľka a známa Hedviga PIRŠELOVÁ rod. Mikulová
Kľačany
23 Augusta 2019 16:30
Tibor Schottert
Schottertová

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 23/08/2019 16:30 Kľačany

Telesné pozostatky drahej zomrelej budú vystavené v dome smútku na
cintoríne v Kľačanoch.
Pohreb sa bude konať 23. augusta 2019 o 16:30 hodine na miestnom
cintoríne z domu smútku.
Zádušná sv. omša bude v kostole sv. Martina z Tours v Kľačanoch
o 16:00 hodine.


Pohreb

cintorín Kľačany, 92064, Kľačany 313