Jozef Solčanský

  • Narodený/á: 4 júla 1950
  • Zomrel/a: 8 júna 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 8. júna 2019 vo veku nedožitých 69 rokov zomrel náš milovaný brat, švagor, strýko, priateľ a známy Jozef SOLČANSKÝ
Šulekovo
13 Júna 2019 15:00

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 13/06/2019 15:00 Šulekovo

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v
Šulekove.
Pohreb sa bude konať 13. júna 2019 o 15:00 hodine na miestnom
cintoríne z domu smútku.
Zádušná sv. omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.


Pohreb

Cintorín Šulekovo, Sereďská 2, 92001, Hlohovec