Ľubomír Fišer

  • Narodený/á: 12 júla 1942
  • Zomrel/a: 27 mája 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 27. mája 2019 vo veku 76 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, svokor, strýko, priateľ a známy Ľubomír FIŠER
Hlohovec
31 Mája 2019 13:30

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 31/05/2019 13:30 Hlohovec

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené
v dome smútku na cintoríne v Hlohovci.
Pohreb sa bude konať 31. mája 2019 o 13:30 hodine na
miestnom cintoríne z domu smútku.


Pohreb

Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec