Vladislav Skokan

  • Narodený/á: 1 júna 1953
  • Zomrel/a: 16 mája 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 16. mája 2019 vo veku 65 rokov zomrel náš milovaný brat, švagor, strýko, priateľ a známy Vladislav SKOKAN
Šulekovo
21 Mája 2019 15:00

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 21/05/2019 15:00 Šulekovo

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku
na cintoríne v Šulekove.
Posledná rozlúčka sa bude konať 21. mája 2019 o 15:00 hodine na
miestnom cintoríne z domu smútku.
Zádušná sv.omša bude o 14:00 hodine v kostole Krista Kráľa v Šulekove.


Posledná rozlúčka

Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec