Ján Maron

  • Narodený/á: 13 júna 1925
  • Zomrel/a: 7 apríla 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 7. apríla 2019 vo veku 93 rokov zomrel náš milovaný otec, svokor, svat, strýko, priateľ a známy Ján MARON
Hlohovec
10 Apríla 2019 15:00

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 10/04/2019 15:00 Hlohovec

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne
v Hlohovci.
Posledná rozlúčka sa bude konať 10. apríla 2019 o 15:00 hodine na miestnom
cintoríne z domu smútku.


Posledná rozlúčka

Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec