Jaroslav Střelec

  • Narodený/á: 5 decembra 1933
  • Zomrel/a: 28 decembra 2018

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 28. decembra 2018 vo veku 85 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Mgr.Jaroslav STŘELEC
Hlohovec
2 Januára 2019 13:30

Základné informácie o pohrebe

Dátum a čas pohrebu 02/01/2019 13:30 Hlohovec

Telesné pozostatky drahého zomrelého budú vystavené v dome smútku
na cintoríne v Hlohovci.
Pohreb sa bude konať 2. januára 2018 o 13:30 hodine na miestnom
cintoríne z domu smútku.


Pohreb

Cintorín Hlohovec, Nitrianska 2, 92001, Hlohovec