plk.v.v. Ľudovít Paulis

  • Narodený/á: 19 apríla 1929
  • Zomrel/a: 19 júna 2020

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 19. júna 2020 vo veku 91 rokov nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedo, pradedo, švagor a strýko plk. v.v. Ľudovít PAULIS

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 19. júna 2020 vo veku 91 rokov nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedo, pradedo, švagor a strýko plk. v.v. Ľudovít PAULIS
Objednať kvety
Order flower De-activated