Anna Krupová

  • Narodený/á: 16 februára 1945
  • Zomrel/a: 3 júna 2020

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 3. júna 2020 vo veku 75 rokov zomrela naša milovaná manželka, matka kňaza, matka, sestra, švagriná, teta a známa Anna KRUPOVÁ rod. Žoffajová

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 3. júna 2020 vo veku 75 rokov zomrela naša milovaná manželka, matka kňaza, matka, sestra, švagriná, teta a známa Anna KRUPOVÁ rod. Žoffajová
Objednať kvety
Order flower De-activated