Vladimír Kobora

  • Narodený/á: 21 júla 1945
  • Zomrel/a: 26 mája 2020

Lúčime sa

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Dvorníkoch. Pohreb sa bude konať 28. mája 2020 o 14:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku. Zádušná sv. omša začne o 14:00 hodine v kostole Povýšenia sv. Kríža v Dvorníkoch.

Lúčime sa

Telesné pozostatky drahého zosnulého budú vystavené v dome smútku na cintoríne v Dvorníkoch. Pohreb sa bude konať 28. mája 2020 o 14:30 hodine na miestnom cintoríne z domu smútku. Zádušná sv. omša začne o 14:00 hodine v kostole Povýšenia sv. Kríža v Dvorníkoch.
Objednať kvety
Order flower De-activated