Alexandra Slezáková

  • Narodený/á: 13 januára 1944
  • Zomrel/a: 27 apríla 2020

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 27. apríla 2020 vo veku 76 rokov zomrela naša milovaná sestra, švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa Alexandra SLEZÁKOVÁ

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 27. apríla 2020 vo veku 76 rokov zomrela naša milovaná sestra, švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa Alexandra SLEZÁKOVÁ
Objednať kvety
Order flower De-activated