pplk. Milan Alföldy

  • Narodený/á: 28 apríla 1931
  • Zomrel/a: 18 apríla 2020

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 18. apríla 2020 vo veku nedožitých 89 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, strýko, priateľ a známy pplk. MILAN ALFÖLDY

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 18. apríla 2020 vo veku nedožitých 89 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, strýko, priateľ a známy pplk. MILAN ALFÖLDY
Objednať kvety
Order flower De-activated