Elígius Slávik

  • Narodený/á: 23 júla 1930
  • Zomrel/a: 31 marca 2020

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 31. marca 2020 vo veku 89 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Elígius SLÁVIK

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 31. marca 2020 vo veku 89 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Elígius SLÁVIK
Objednať kvety
Order flower De-activated