Silvia Méderová

  • Narodený/á: 12 júla 1964
  • Zomrel/a: 2 marca 2020

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 2. marca 2020 vo veku 55 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama, stará mama, dcéra, sestra, švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa Silvia MÉDEROVÁ rod. Bališová

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 2. marca 2020 vo veku 55 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama, stará mama, dcéra, sestra, švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa Silvia MÉDEROVÁ rod. Bališová
Objednať kvety
Order flower De-activated