Helena Berecová

  • Narodený/á: 31 januára 1928
  • Zomrel/a: 29 januára 2020

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29. januára 2020 vo veku nedožitých 92 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, švagriná, teta, priateľka a známa Helena BERECOVÁ rod. Šafáriková

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 29. januára 2020 vo veku nedožitých 92 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, švagriná, teta, priateľka a známa Helena BERECOVÁ rod. Šafáriková
Objednať kvety
Order flower De-activated