Božena Martoniová

  • Narodený/á: 9 septembra 1929
  • Zomrel/a: 19 novembra 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 19. novembra 2019 vo veku 90 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, sestra, švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa Božena MARTONIOVÁ rod. Kamenčíková

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 19. novembra 2019 vo veku 90 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, sestra, švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa Božena MARTONIOVÁ rod. Kamenčíková
Objednať kvety
Order flower De-activated