Alexander Magula

  • Narodený/á: 6 januára 1943
  • Zomrel/a: 25 októbra 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 25. októbra 2019 vo veku 76 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, svokor, svat, strýko, priateľ a známy Alexander MAGULA

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 25. októbra 2019 vo veku 76 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, svokor, svat, strýko, priateľ a známy Alexander MAGULA
Objednať kvety
Order flower De-activated