Helena Spálová-Snopková

  • Narodený/á: 18 mája 1928
  • Zomrel/a: 18 októbra 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 18. októbra 2019 vo veku 91 rokov zomrela naša milovaná švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa Helena SPÁLOVÁ-SNOPKOVÁ rod. Kurucová

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 18. októbra 2019 vo veku 91 rokov zomrela naša milovaná švagriná, krstná mama, teta, priateľka a známa Helena SPÁLOVÁ-SNOPKOVÁ rod. Kurucová
Objednať kvety
Order flower De-activated