Milan Görög

  • Narodený/á: 11 januára 1936
  • Zomrel/a: 1 septembra 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 1. septembra 2019 vo veku 83 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Milan GÖRÖG

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 1. septembra 2019 vo veku 83 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, pradedko, brat, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Milan GÖRÖG
Objednať kvety
Order flower De-activated