Helena Palkovičová

  • Narodený/á: 25 januára 1928
  • Zomrel/a: 4 júla 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 4. júla 2019 vo veku 91 rokov zomrela naša milovaná mamička, babička, prababička, krstná mama, teta, priateľka a známa Helena PALKOVIČOVÁ rod. Michalcová

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 4. júla 2019 vo veku 91 rokov zomrela naša milovaná mamička, babička, prababička, krstná mama, teta, priateľka a známa Helena PALKOVIČOVÁ rod. Michalcová
Objednať kvety
Order flower De-activated