Slavomír Balaga

  • Narodený/á: 21 januára 1951
  • Zomrel/a: 11 júna 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 11. júna 2019 vo veku 68 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, brat, svokor, švagor, krstný otec, strýko, priateľ a známy Slavomír BALAGA

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 11. júna 2019 vo veku 68 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, brat, svokor, švagor, krstný otec, strýko, priateľ a známy Slavomír BALAGA
Objednať kvety
Order flower De-activated