Helena Kunová

  • Narodený/á: 2 marca 1947
  • Zomrel/a: 19 mája 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 19. mája 2019 vo veku 72 rokov zomrela naša milovaná mama, starká, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, priateľka a známa Helena KUNOVÁ rod. Demmerová

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 19. mája 2019 vo veku 72 rokov zomrela naša milovaná mama, starká, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, priateľka a známa Helena KUNOVÁ rod. Demmerová
Objednať kvety
Order flower De-activated