Mária Kubranská

  • Narodený/á: 23 septembra 1939
  • Zomrel/a: 6 mája 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom, ale odovzdaní do Božej vôle oznamujeme, že naša drahá sestra, švagriná a krstná mama Mária KUBRANSKÁ rod. Macháčiková, nás dňa 6. mája 2019 vo veku nedožitých 80 rokov v tichosti navždy opustila

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom, ale odovzdaní do Božej vôle oznamujeme, že naša drahá sestra, švagriná a krstná mama Mária KUBRANSKÁ rod. Macháčiková, nás dňa 6. mája 2019 vo veku nedožitých 80 rokov v tichosti navždy opustila
Objednať kvety
Order flower De-activated