Jana Galánková

  • Narodený/á: 12 augusta 1982
  • Zomrel/a: 20 apríla 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 20. apríla 2019 vo veku 36 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama, dcéra, sestra, švagriná, teta, priateľka a známa Jana GALÁNKOVÁ rod. Kocianová

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 20. apríla 2019 vo veku 36 rokov zomrela naša milovaná manželka, mama, dcéra, sestra, švagriná, teta, priateľka a známa Jana GALÁNKOVÁ rod. Kocianová
Objednať kvety
Order flower De-activated