Alžbeta Pešková

  • Narodený/á: 19 novembra 1938
  • Zomrel/a: 28 novembra 2018

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 28. novembra 2018 vo veku 80 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Alžbeta PEŠKOVÁ rod. Brázdovičová

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 28. novembra 2018 vo veku 80 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, sestra, švagriná, svokra, krstná mama, svatka, teta, priateľka a známa Alžbeta PEŠKOVÁ rod. Brázdovičová
Objednať kvety
Order flower De-activated