Dušan Slížik

  • Narodený/á: 6 septembra 1952
  • Zomrel/a: 6 novembra 2018

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 6. novembra 2018 vo veku 66 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, svokor, svat, švagor, krstný otec, strýko, priateľ a známy Dušan SLÍŽIK