Anton Turanský

  • Narodený/á: 12 júna 2018
  • Zomrel/a: 3 novembra 2018

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 3. novembra 2018 vo veku 63 rokov zomrel náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor, svokor, krstný otec, svat, strýko, priateľ a známy Anton TURANSKÝ