Anna Vyrvová

  • Narodený/á: 14 januára 1927
  • Zomrel/a: 14 októbra 2018

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 14. októbra 2018 vo veku 91 rokov zomrela naša milovaná mama, babka, prababka, svokra, teta, priateľka a známa Anna VYRVOVÁ rod. Kašpráková