Slavomír Balaga

  • Narodený/á: 21 januára 1951
  • Zomrel/a: 11 júna 2019

Lúčime sa

S hlbokým žiaľom oznamujeme, že dňa 11. júna 2019 vo veku 68 rokov zomrel náš milovaný otec, dedko, brat, svokor, švagor, krstný otec, strýko, priateľ a známy Slavomír BALAGA

Contribute with Content

Use the form below if you want to contribute with content for the Memorial page.The family admin will then get notified, and the Memorial page will get updated with your contributions after being accepted by admin.

Maximálna veľkosť súboru 50MB. Použite zip alebo rar pre zabalenie viacerých súborov.

Prosím prepíšte text, ktorý sa zobrazuje v obrázku nižšie